Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Články o bydlení, realitní novinky, adresář firem


Novinky

​Co je to smlouva o zprostředkování 13.06.2012


​Co je to smlouva o zprostředkování (smlouva o poskytování realitních služeb). Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel (realitní kancelář) zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít určitou smlouvu (kupní smlouva, nájemní smlouva, dohoda o převodu členských práva a povinností v bytovém družstvu) s...
Novinky

Co je to smlouva o výhradním poskytování realitních služeb 13.06.2012


Co je to smlouva o výhradním poskytování realitních služeb. Výhradní smlouva (dále též exkluzivní smlouva) zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kanceláře a dosažení nejvyšší prodejní ceny. Uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje prodávající realitní kancelář k výhradnímu zastupování při prodeji nemovitosti vlastníka nemovitosti...
Novinky

​Co je to smlouva o nevýhradním poskytování realitních služeb 13.06.2012


​Co je to smlouva o nevýhradním poskytování realitních služeb. Nevýhradní smlouva umožňuje vlastníkovi nemovitosti prodej jak vlastními silami, tak přes několik realitních kanceláří zároveň. Majitel nemovitosti platí provizi pouze té realitní kanceláři, která přivede kupujícího a nemovitost prodá. Dnes už ale rozhodně neplatí obecně zastávaný názor,...
Novinky

​Co je to dohoda o složení blokovacího depozitu 13.06.2012


​Co je to dohoda o složení blokovacího depozitu (rezervace nemovitosti). V případě vážného zájmu o nemovitost klient podepíše se zprostředkovatelem (realitní kanceláří) Dohodu o složení blokovacího depozita. Složené blokovací depozitum je započítáno do první splátky z kupní ceny. Ode dne složení blokovacího depozita je vybraná nemovitost pro klienta...
Novinky

​Co je to budoucí kupní smlouva 13.06.2012


​Co je to budoucí kupní smlouva. Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují, kdy a za jakých podmínek uzavřou Kupní smlouvu na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.
Novinky

Co je to kupní smlouva 13.06.2012


Co je to kupní smlouva. Smlouva, na základě které přechází úplatně z prodávajícího na kupujícího vlastnické právo k příslušné nemovitosti či nemovitostem. V Kupní smlouvě jsou přesně specifikovány nemovitosti dle příslušného Listu vlastnictví, výše kupní ceny a její splatnost, podmínky předání nemovitosti a další náležitosti dle dohody smluvních...
Novinky

​Co je to smlouva o převodu vlastnictví jednotky 13.06.2012


​Co je to smlouva o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva, na základě které přechází úplatně z prodávajícího na kupujícího vlastnické právo k  bytové či nebytové jednotce dle zák. č. 72/1994 Sb. včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky jsou přesně specifikovány...
Novinky

​Co je to dohoda o převodu členských práv a povinností 13.06.2012


​Co je to dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Dvoustranná dohoda uzavíraná mezi převodcem a nabyvatelem o tom, že převodce na nabyvatele převádí své členství a členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno i právo nájmu ke konkrétnímu družstevnímu bytu. V Dohodě je uvedena cena za převod členských práv a...
Novinky

​Co je to nájemní smlouva 13.06.2012


​Co je to nájemní smlouva. Na základě Nájemní smlouvy přenechává vlastník nemovitosti (pronajímatel) za úplatu do užívání nájemci příslušnou nemovitost na dobu určitou či neurčitou. Zvláštní úpravu má nájem bytu § 685 a násl. občanského zákoníku a nájem nebytových prostor upravený v samostatném zákoně č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu...
Novinky

​Co je zástavní právo 13.06.2012


​Co je zástavní právo, tak to slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavní právo přechází s vlastnictvím nemovitosti na nového nabyvatele.
Novinky

Předkupní právo 13.06.2012


Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat věc nabídne ke koupi jako prvnímu. Věcné předkupní právo je uvedené na příslušném Listu vlastnictví. Spoluvlastník nemovitosti má předkupní právo přímo ze zákona.
Novinky

​Co je věcné břemeno 13.06.2012


​Co je věcné břemeno. Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat. Věcné břemeno je uvedené na příslušném Listu vlastnictví. Věcná břemena přecházejí...